11.5.11

El Govern de CiU acorda retallar la sisena hora

En plena campanya electoral, als candidats se’ns fa difícil seguir totes
les notícies i informacions que apareixen als mitjans, i més si tenim en
compte la multiplicitat de canals comunicatius de què disposem avui dia i
l’allau de notícies locals, nacionals i internacionals que circulen
constantment.

Ara bé, tots els responsables polítics catalans sabem que els dimarts són
un dia important en l’agenda setmanal, perquè és el dia en què es produeix
la reunió del Consell Executiu de la Generalitat, en la qual s’adopten els
corresponents Acords de Govern.

Doncs bé, aprofitant que l’atenció estava centrada en una votació al
Congrés dels Diputats, propiciada per una moció del Grup Parlamentari de
CiU i convenientment esbombada pels mitjans i comentaristes afins, la
reunió governamental d’ahir va servir per acordar sigil·losament la
retallada de la sisena hora a les escoles públiques de Catalunya. A més, la
informació penjada després al web de la Generalitat camufla cínicament la
qüestió titulant que allò acordat es refereix a “mesures excepcionals per
al personal docent” i a la “lluita contra el fracàs escolar”, quan el
mateix text informatiu acaba desvetllant que es tracta de la supressió
universal de la sisena hora en els centre públics, que només es mantindria
en les escoles “d’entorns econòmics desafavorits”.

En resum: les famílies catalanes que porten els seus fills i filles a totes
les escoles públiques que no tinguin la dita consideració patiran la
retallada de l’hora suplementària de què disposaven des del curs 2006-2007,
per decisió del Govern d’Entesa. Queda clara, doncs, la voluntat del Govern
de CiU de desmantellar els avenços socials dels darrers anys i la seva
ferma decisió de retallar serveis públics essencials, com són la salut i
l’educació.

Des de la candidatura del PSC-Progrés Municipal apostem per ajudar les
famílies de Reus que patiran aquesta reducció horària a partir del proper
curs 2011-2012, amb la proposta de pal·liar-la amb la subvenció municipal
d’activitats complementàries que permetin mantenir les 6 hores dels nens i
nenes als centres escolars públics. Totes les persones que vulguin poden
passar pel nostre local de campanya del carrer Jesús-Plaça de les Basses
per demanar-nos un exemplar del nostre Programa de Govern 2011-2015, i
comprovaran que aquesta és la proposta que formulem amb el número 2.2.13
per al proper mandat municipal.

La gestió feta en matèria d’educació a Reus els darrers anys ens avala, i
les famílies treballadores de la ciutat saben que si ens voten el 22 de
maig complirem amb aquest compromís. Perquè creiem en l’educació pública, a
diferència dels que la volen retallar descaradament. Igual que defensem la
sanitat pública, i no tolerarem cap retallada dels serveis d’un Hospital
nou que hem tirat endavant des de l’Ajuntament de Reus i amb recursos
municipals.