16.5.11

Amb els joves, el futur de Reus

Dissabte vam explicar les postres propostes en matèria de joventut per a les eleccions municipals del 22 de maig. Vam aprofitar per celebrar unes actuacions musicals de grups de joves de Reus en el nostre local de campanya, que ens van sorprendre per la seva creativitat, la seva qualitat i el seu talent.

Parlar de polítiques juvenils és parlar d’oci i de noves formes d’expressió cultural, evidentment. Des de l’Ajuntament de Reus som sensibles a aquesta realitat, i per això el passat estiu de 2010 vam inaugurar el nou Casal de Joves de La Palma, una revindicació històrica de les entitats joves de la ciutat, on un dels serveis estrella són els nous bucs d’assajos musicals amb aïllament acústic.

Però per davant de l’oci i el lleure, la nostra prioritat és que els joves trobin feina i es puguin emancipar per tirar endavant els seus projectes vitals. Per això seguirem amb la formació especialitzada del Mas Carandell, perquè els joves de Reus puguin accedir a la seva inserció laboral, d’acord amb les necessitats de les empreses de Reus. I millorarem l’eficiència dels serveis municipals amb la creació d’una Borsa de Treball Jove, que unifiqui totes les línies de suport a la gent jove en la recerca de feina.

I seguirem el foment a l’emancipació des de l’orientació especialitzada de l’Oficina d’Habitatge, que els darrers anys han canalitzat molts ajuts ministerials i de la Generalitat per al foment de l’accés del joves a un pis propi. Desenvoluparem aquest potencial amb l’elaboració d’un cens de pisos buits de Reus i actuant en la intermediació amb els propietaris per poder llogar-los a persones joves. I augmentarem els llindars econòmics d’accés a la bonificació del 50% de l’IBI als menors de 35 anys que adquireixin una vivenda, segons els ingressos totals dels habitants del pis.

Oci, ocupació, habitatge, estudis... Pensem en els interessos dels joves i en les famílies que pateixen pel seu futur. Un futur que els socialistes de Reus defensarem sense retallades socials, protegint el nostre model d’Estat del Benestar. I així ho farem possible amb el vostre vot el diumenge 22 de maig.